Nawiew jako rozwiązanie źle działającej wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna to system wywiewny, który działa za sprawą różnicy temperatur w środku domu i na zewnątrz. W przypadku tego typu wentylacji przyjmuje się założenie swobodnego dopływu powietrza. Umożliwiają go nieszczelności występujące w obudowie budynku, na przykład nieszczelności ścian, okien czy drzwi zewnętrznych. W dzisiejszych czasach taka metoda doprowadzenia powietrza do budynku bywa niewystarczająca, ponieważ […]

Asekuracja przy pracy na dachu

Asekuracja przy pracy na dachu

  W świetle prawa pracą na wysokości jest każda praca, która jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości minimum 1 m ponad poziomem ziemi lub podłogi. Prace na dachu, tak jak wszystkie prace wysokościowe, są obciążone wysokim ryzykiem. Według danych GUS, upadki z wysokości stanowią więcej niż 30 % wszystkich wypadków przy pracy. Każdy […]

Jak zostać kominiarzem?

Jak zostać kominiarzem?

W dzisiejszych czasach praca kominiarza opiera się o system wolnorynkowy. Kominiarz może więc rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą albo zatrudnić się w obecnej już na rynku firmie kominiarskiej. Jakimi cechami powinien wykazywać się kominiarz? Poza nieodzownymi kwalifikacjami, sporym zasobem wiedzy oraz koniecznych uprawnień, kominiarz powinien posiadać kilka cech, które usprawnią jego pracę. Najważniejszym przymiotem jest tu […]

Metody uszczelniania starego komina

Metody uszczelniania starego komina

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania komina jest przede wszystkim jego szczelność. Bez odpowiedniego ciągu kominowego zaburzone zostaje właściwe odprowadzanie produktów spalania, a w przypadku wentylacji grawitacyjnej wymiana powietrza w budynku staje się niewystarczająca. Najpopularniejszą spośród metod uszczelniania komina jest metoda obróbki komina z blachy. Do obróbki wykorzystuje się blachę płaską, tytanowo-cynkową lub miedzianą. Jest to metoda trwała […]

Ruszyła akcja Warszawskiego Kominiarza – roczna kontrola kominiarska

Ruszyła akcja Warszawskiego Kominiarza – roczna kontrola kominiarska

Firma Warszawski Kominiarz, przypominając Państwu o ustawowym obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych, zachęca do skorzystania z promocyjnej oferty na wykonanie rocznej kontroli kominiarskiej połączonej z czyszczeniem przewodów i sprawdzeniem szczelności przewodów gazowych w okazyjnej cenie. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny! Roczna kontrola kominiarska jest obowiązkowa dla każdego właściciela domu! Protokół kominiarski jest ważny dla […]

Zestaw kominiarski – mechaniczne czyszczenie wentylacji

  Jedną z metod czyszczenia wentylacji jest metoda sucha – opiera się na czyszczeniu mechanicznym wnętrz kanałów wentylacyjnych przy pomocy specjalnych wałków rotacyjnych zakończonych obrotowymi szczotkami. Szczotki te napędzane są zwykłą wkrtarką. Wałek rotacyjny potrafi rozbić nawet sadzę szklistą lub usunąć smołę z komina, która jest najtrudniejszym zanieczyszczeniem kominowym. W metodzie suchej używa się różnych […]

Alergia na kurz – czyszczenie wentylacji w mieszkaniu

Alergia na kurz – czyszczenie wentylacji w mieszkaniu

  W naszych pomieszczeniach nieustannie wytwarzany jest dwutlenek węgla, para wodna, kurz i inne alergeny, a w kanałach doprowadzających powietrze zalegać mogą inne szkodliwe substancje, na przykład pozostałości materiałów budowlanych, elementy izolacji i tym podobne. Z tego względu konieczne jest regularne eliminowanie tych substancji z pomieszczeń oraz dostarczanie do nich czystego powietrza. Jeżeli w mieszkaniu […]

Odbiór kominiarski budynku

Odbiór kominiarski budynku

            Zanim uzyskamy protokół badań i sprawdzeń kominów, musimy je poddać dokładnemu oglądowi i ocenie specjalisty. Aby nakreślić wymagania odbiorowe dla systemów kominowych, należy przede wszystkim zdefiniować pojęcie komina. Zgodnie z Normą PN EN 1443:2004, komin to droga przenoszenia spalin (komin spalinowy) lub droga przenoszenia powietrza zużytego (komin wentylacyjny). Obudową […]

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa

W przypadku wentylacji grawitacyjnej wymiana powietrza odbywa się za sprawą różnicy ciśnienia na zewnątrz pomieszczenia i w jego wnętrzu. Różnica ciśnień powstaje w wyniku różnicy temperatur. W praktyce system wentylacji grawitacyjnej polega na montażu kratek wentylacyjnych, budowie kanału wentylacyjnego oraz na zamontowaniu nasady wentylacyjnej. Jednak nie zawsze wydajność takiego systemu jest dobra. Bywa, że różnica […]

Gniazdo ptasie w kominie – jak usunąć gniazdo z przewodu kominowego?

Gniazdo ptasie w kominie – jak usunąć gniazdo z przewodu kominowego?

Zatykanie przewodów kominowych jest powodowane wyłącznie przez kawki – żaden inny ptak nie ma zwyczaju zagnieżdżania się w kominach. Czasami wykorzystują one jako miejsce bytowania stropodachy, ale zazwyczaj budują gniazda w przewodach kominowych. Może to stanowić dla nich duże zagrożenie – pisklę wypada z gniazda do przewodu kominowego, gdzie umiera z wycieńczenia i głodu. Oczywiście […]