Ruszyła akcja Warszawskiego Kominiarza – roczna kontrola kominiarska

Firma Warszawski Kominiarz, przypominając Państwu o ustawowym obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów kominowych, zachęca do skorzystania z promocyjnej oferty na wykonanie rocznej kontroli kominiarskiej połączonej z czyszczeniem przewodów i sprawdzeniem szczelności przewodów gazowych w okazyjnej cenie.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny!
Roczna kontrola kominiarska jest obowiązkowa dla każdego właściciela domu!
Protokół kominiarski jest ważny dla ubezpieczyciela!

W świetle prawa
Przepisy ustawy Prawo budowlane nakładają na właścicieli oraz zarządców domów jednorodzinnych, a także budynków wielorodzinnych obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli przewodów dymowych spalinowych i wentylacyjnych. W każdym budynku raz do roku kominiarz musi więc dokonać weryfikacji stanu technicznego przewodów i ewentualnie oczyścić je. Co pięć lat natomiast należy dokonać ich inwentaryzacji.
Po zakończeniu przeglądu właściciel lub zarządca ma obowiązek usunięcia wykrytych uszkodzeń. Powinny być one wyszczególnione w protokole kominiarskim. Kopię protokołu powinien otrzymać powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Pamiętajmy, że za zaniechanie rocznej kontroli kominiarskiej możemy zapłacić do 500 zł. mandatu orzeczonego przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub inną karę pieniężną, którą orzec może sąd grodzki.
Nie zapominajmy również, a może przede wszystkim, że zaniechanie rocznej kontroli kominiarskiej może pociągać za sobą poważne niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia, a nawet życia!