Jak zostać kominiarzem?

W dzisiejszych czasach praca kominiarza opiera się o system wolnorynkowy. Kominiarz może więc rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą albo zatrudnić się w obecnej już na rynku firmie kominiarskiej.
Jakimi cechami powinien wykazywać się kominiarz?
Poza nieodzownymi kwalifikacjami, sporym zasobem wiedzy oraz koniecznych uprawnień, kominiarz powinien posiadać kilka cech, które usprawnią jego pracę.
Najważniejszym przymiotem jest tu sprawność fizyczna. Lęk wysokości będzie z całą pewnością przeszkodą w wykonywaniu tego zawodu. Ponadto kominiarz musi liczyć się z koniecznością pracy fizycznej, wykonywanej często w trudnych warunkach atmosferycznych.
Kolejną istotną cechą będzie również poczucie odpowiedzialności za wykonywane obowiązki. Kominiarz powinien odznaczać się dokładnością i rzetelnością – od niego zależy przecież bezpieczeństwo ludzi i ich dobytku.
Ważne, aby poszerzał on stale zakres swojej wiedzy na temat systemów kominowych i wentylacyjnych. Pozwoli mu to uniknąć błędów, które mogłyby mieć poważne konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi.
Jak przebiega ścieżka zawodowa kominiarza?
Aby zdobyć zawód kominiarza, mamy do wyboru dwie drogi:
1. Ukończenie trzyletniej szkoły zawodowej o kierunku kominiarskim. Szkoła taka daje możliwość odbycia praktyki zawodowej, podczas której uzyskuje się konieczne kwalifikacje do zdawania egzaminu czeladniczego. Bez zdania egzaminu na czeladnika, absolwent takiej szkoły nie będzie uprawniony do samodzielnego wykonywania robót kominiarskich.
2. Zdobycie praktyki zawodowej poprzez pracę u mistrza kominiarstwa w charakterze pomocnika kominiarskiego. Czas odbywania takiej praktyki musi odpowiadać ilości lat nauki w szkole o kierunku kominiarskim. W tym wypadku również konieczne jest zdanie egzaminu na czeladnika, aby kominiarz mógł pracować samodzielnie.
Po przepracowaniu trzech lat w zawodzie, czeladnik kominiarski ma prawo podejść do egzaminu mistrzowskiego. Po jego zdaniu może być tytułowany pełnoprawnym kominiarzem. Egzaminy takie przeprowadzają Izby Rzemieślnicze.