Jedną z metod czyszczenia wentylacji jest metoda sucha – opiera się na czyszczeniu mechanicznym wnętrz kanałów wentylacyjnych przy pomocy specjalnych wałków rotacyjnych zakończonych obrotowymi szczotkami. Szczotki te napędzane są zwykłą wkrtarką. Wałek rotacyjny potrafi rozbić nawet sadzę szklistą lub usunąć smołę z komina, która jest najtrudniejszym zanieczyszczeniem kominowym. W metodzie suchej używa się różnych typów szczotek rotacyjnych, co uzależnione jest od rodzaju zanieczyszczeń i kształtu kanałów kominowych.
Metoda ta jest prosta w użyciu, może ją wykonywać jedna osoba. Nie potrzebne są wiertarki, przedłużacze. Więcej o obrotowych szczotkach kominowych oraz mechanicznym czyszczeniu komina na stronie www.virra.pl.