Pytania-Odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

JAK POWINNO WYGLĄDAĆ WYPALANIE SADZY W KOMINIE?

Przy spalaniu paliw w kominach i kanałach, do których podłączone są paleniska osadza się
sadza. Najczęściej spotykane są sadze maziste, twarde i szkliste które trudno usunąć
powszechnie stosowaną metodą czyszczenia, za pomocą szczotek wycierowych. W tych
wypadkach kominiarze posługują się metodą wypalania. Do wypalania paliwem płynnym,
zazwyczaj naftą służy specjalnie
w tym celu skonstruowany aparat, w skład którego wchodzi: pojemnik z pompą, manometrem i
wentylem bezpieczeństwa, wąż o wytrzymałości ciśnienia powyżej 6 atm oraz
metalowa końcówka węża z zaworem i dyszą.
Wypalanie przebiega według następujących zasad:
1. Podczas wypalania na dachu oraz w miejscu rozpalania u podstawy komina lub danej
kondygnacji w wypadku odcinkowego wypalania znajduje się stale co najmniej jedna osoba.
Stale znajdujący się na dachu pracownik obserwuje dym wydobywający się z przewodu
kominowego. Mistrz kominiarski na bieżąco kontroluje wypalany komin na całej jego
długości.
2. Począwszy od zapalenia sadzy w kominie za pomocą zapalonego poprzednio paliwa lub aż
do ukończenia wypalania, należy bezustannie śledzić cały jego proces, zwracając baczną
uwagę na rysujące się ujemne skutki lub zagrożenia.
Sadzę w przewodzie kominowym podpala się tak długo, aż ogień osiągnie wylot przewodu
kominowego, przy paleniu się sadzy do wylotu włącznie. 

PRZEZ KOGO POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA KONTROLA KOMINIARSKA?

Kontrola przewodów kominowych powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający
uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów
kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania. Kontrolę stanu
technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 

CZY KOMINIARZ NAPRAWDĘ PRZYNOSI SZCZĘŚCIE?

Przesądy mówią że widząc kominiarza należy jak najszybciej złapać się za guzik, wtedy
taki kominiarz może przynieść szczęście. Zwyczaj ten pochodzi z dawnych czasów. Przed
wiekami do osady ciągnęli różni rzemieślnicy, w tym kominiarze. Każda gospodyni chciała,
żeby to jej dom był odwiedzony przez kominiarza jako pierwszy. Jego ubranie było
wówczas jeszcze czyste, nieosmolone sadzą. Gospodynie ciągnęły kominiarza za guzik
do swojego domostwa. Ta, do której zawitał jako pierwszy, uchodziła za szczęściarę. 

JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ KONTROLE KOMINÓW?

Fakt, że przegląd kominiarski został zaliczony (jest ocena pozytywna), nie zwalnia
właścicieli domów czy zarządców budynków wielorodzinnych od kolejnych tego typu
kontroli. To żaden wymysł, a prawo stanowi o częstotliwości wykonywania przeglądów
kominiarskich. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, powinny być one realizowane
przynajmniej raz na rok.
Bez względu na stan instalacji kominowych, trzeba też zadbać o czyszczenie przewodów. Do
czyszczenia wentylacyjnych najlepiej wołać kominiarza raz na rok. Jeśli chodzi o przewody
spalinowe – raz na pół roku. Gdy są to przewody dymowe, to raz na około 3 miesiące.