Próba szczelności komina Miernik Virra TET

Wykonujemy próbę szczelności kominów i przewodów kominowych – test szczelnosci komina. Sprawdzamy szczelność komina nowoczesnym miernikiem.

Posługujemy się nowoczesnym sprzętem do tego typu badania – Virra TET. Jest to miernik za pomocą którego sprawdzamy szczelność danego przewodu. Próba szczelności komina przeprowadzana przez nas z użyciem w/w miernika daje Państwu 100% gwarancję bezpieczeństwa i pewność, że przewód spalinowy lub dymowy, do którego podłączacie Państwo urządzenie grzewcze jest szczelne.

VIRRA TET

Nowoczesny miernik szczelności kominów. Próba szczelności komina.

miernik szczelności komina virra tet

 

Kontrola komina – sprawdzanie szczelności przewodu kominowego miernikiem Virra TET.

Komin jest elementem budynku odprowadzającym m.in. spaliny z urządzeń grzewczych takich jak piece, kotły lub kominki. Istnieje wiele wymagań stawianych kominom i systemom kominowym. Wszystkie przewody kominowe w budynkach podlegają odbiorowi (przy oddaniu budynku do użytkowania), kontroli – raz w roku przy rocznej kontroli kominiarskiej i co pięć lat przy przeglądzie pięcioletnim budynku. Główne normy, które definiują czynności wykonywane przy odbiorze nowego i kontroli użytkowanego komina to:

  • PN-EN-1443_2019-05
  • PN-EN-13216-1_2019-05

Jednym z warunków jakie powinny spełniać kominy jest szczelność. Szczelność komina jest bardzo ważna, stanowi bowiem o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia grzewczego. Nieszczelny przewód dymowy lub spalinowy może być przyczyną przedostawania się do pomieszczeń niebezpiecznych dla zdrowia substancji pochodzących z niepełnego spalania paliwa. Taką substancją jest tlenek węgla, który w skrajnych przypadkach może być przyczyną zgonu.

miernik virra tet podłączony do komina

 

Świadomość firm zajmujących się na co dzień branżą kominiarską ale również właścicieli i zarządców odnośnie wymagań jakim muszą sprostać przewody dymowe i spalinowe, do których podłączone są urządzenia grzewcze są kluczowym warunkiem bezpiecznego ich użytkowania. Informacje, na temat prawidłowego sposobu przeprowadzenia testu szczelności są w przystępny sposób przedstawione w ww normach.

W jaki sposób przeprowadza się zazwyczaj test szczelności komina?

Niejednokrotnie można spotkać sytuacje, w których np. test szczelności komina wykonuje się poprzez ich filmowanie kamerą kominową. Jest to błędna procedura, ponieważ niewielkich nieszczelności komina nie da się wykryć w ten sposób.

Kolejną metodą wykonywania próby szczelności, z którą równie często mamy do czynienia jest zadymianie przewodu kominowego w celu weryfikacji miejsca nieszczelności poprzez lokalizację wycieku dymu. Jest to sposób opisywany w normie PN-89/B-10425. Przedstawiona norma jest sprzed ponad ćwierć wieku i w wielu miejscach mocno odbiega od dzisiejszych realiów technologicznych. Pod względem wykonania testu szczelności traktuje kominy jednakowo (spalinowe, dymowe i wentylacyjne, a przecież ciśnienia pracy w tych przewodach są różne, przewody odprowadzają gazy różnej wagi pod względem toksyczności). Pomiar wykonany tą metodą jest mocno niedokładny – nie wskazuje nieszczelności ilościowo, stwarza ryzyko przeoczenia nieszczelności i uznania komina nieszczelnego jako szczelnego. Poza tym chmura dymu w trakcie badania przewodu jest w nim zawieszona swobodnie, bez zadania ciśnienia, jak to ma miejsce w trakcie pracy urządzenia grzewczego, kiedy przewód jest wypełniony gorącymi spalinami będącymi w nadciśnieniu.

Zapałki-12

Miarodajność tych dwóch ww metod łatwo jest dzisiaj podważyć. Choć mogą być przydatne i nieocenione w wielu sytuacjach kominiarskich, trudno je uznać jako narzędzia do wykonywania badań szczelności przewodów kominowych.

Jak wygląda prawidłowo przeprowadzona próba szczelności komina – inaczej test szczelności komina?

Aktualne normy europejskie wskazują jednoznacznie kiedy komin jest szczelny. Wg normy PN-EN-1443_2019-05 kominy powinny posiadać odpowiednią dla swojej klasy ciśnieniowej gazoprzepuszczalność. Poniżej przedstawiona tabela przedstawia wartości graniczne nieszczelności dla poszczególnych klas kominów jakich dane kominy nie mogą przekroczyć:

 

 

tabela ciśnienie kominów

Posługując się ww tabelą weźmy np. przewód dymowy, murowany z cegły, podciśnieniowy, do którego podłączone będzie palenisko na paliwo stałe np. wkład kominkowy. Taki komin możemy zaliczyć do klasy ciśnieniowej N1. W trakcie przeprowadzenia testu szczelności w nadciśnieniu 40Pa, przewód ten musi być na tyle szczelny, żeby wyciek objętości powietrza nie przekroczył 2 litrów na każdy metr kwadratowy wewnętrznej powierzchni przewodu w czasie 1 sekundy.

Znając powyższe wymagania, można z łatwością stwierdzić, że ani filmowanie kamerą kominową, ani zadymianie świecą dymną nie mogą wskazać oczekiwanego wyniku testu.

Jakim urządzeniem należy wykonywać próbę szczelności kominów?

miernik szczelności kominów virra tet

 

Jak sprawdzić szczelność komina?

Jednym z dostępnych na rynku narzędziem do wykonywania testu szczelności komina jest miernik szczelności kominów Virra TET. Jest to kompaktowe urządzenie, mieszczące się w poręcznej i solidnej skrzyni transportowej na kółkach. Jest wyposażone we wszystkie potrzebne akcesoria do przeprowadzenia testu szczelności komina wg normy PN-EN-13216-1_2019-05. W zestawie Virra TET znajdują się m.in. miernik, akcesoria przyłączeniowe do przewodu kominowego, korki piankowe do zamykania przewodu, instrukcja obsługi z dokładnym objaśnieniem procedury przeprowadzenia testu szczelności komina.

Za pomocą miernika Virra TET możemy wykonać test kominów w czterech klasach ciśnieniowych: N1, N2, P1, P2 – a więc większości kominów i systemów kominowych do odprowadzania spalin z kominków, pieców i innych palenisk lub urządzeń grzewczo kominowych.

Obsługa miernika jest łatwa. Miernik wykonany jest w taki sposób, aby korzystanie z niego nie sprawiało trudności. Dlatego obsługuje się go tylko dwoma pokrętłami. Cała procedura wykonania pomiaru przy typowym kominie dymowym lub spalinowym, wliczając czas potrzebny na podłączenie do przewodu kominowego, nie powinna zająć więcej niż pół godziny.

Instrukcja obsługi miernika Virra TET jest w języku polskim. Miernik Virra TET do badania szczelności kominów jest produktem polskim. Gwarancja producenta wynosi 1 rok od daty zakupu.

Miernik dostępny jest w sklepie www.virra.pl