Wsteczny ciąg kominowy

Wsteczny ciąg kominowy

Z ciągiem wstecznym mamy do czynienia, gdy powietrze zamiast wydostawać się z budynku przez kanały wentylacyjne, wpada przez nie do wewnątrz. Powstaje on wówczas, gdy temperatura wewnątrz domu i temperatura na zewnątrz mają zbliżoną wartość. Niewłaściwą wymianę powietrza łatwiej stwierdzić, gdy spada temperatura i nie wietrzy się mieszkań zbyt intensywnie, a zimne powietrze z kratki wentylacyjnej powoduje wyziębienie pomieszczenia. Jest to nieprawidłowe zjawisko.
Wsteczny ciąg kominowy powstaje również przy nadmiernym uszczelnieniu budynku i okien, które nie zapewniają odpowiedniej ilości świeżego powietrza, a grzewcze urządzenia gazowe powodują zasysanie go przez kanały wentylacyjne. Zapomina się o tym, że prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna wywiewna powinna mieć właściwie zorganizowany nawiew do pomieszczeń. Należy pamiętać, że musi być zachowany bilans powietrza, czyli ilość powietrza nawiewanego powinna być równa ilości powietrza wywiewanego i tego, które jest potrzebne do spalania paliw w domowych urządzeniach grzewczych.

Osłabienie ciągu i jego odwracanie może być wywołane także przez silne wiatry, które powodują zamknięcie wylotu komina i zanikanie ciągu kominowego.
Inne przyczyny ciągu wstecznego to: nieprawidłowo zaprojektowany lub wykonany kanał wywiewny lub niepoprawne zakończenie kanału ponad połaciami dachu. Również sama bryła budynku, ukształtowanie terenu, sąsiedztwo wysokich drzew lub innych obiektów może powodować duże zawirowania powietrza, przez co zakłócona zostaje siła ciągu kominowego.

Odwrócenie ciągu jest zjawiskiem niebezpiecznym. Wsteczny ciąg kominowy może doprowadzić do zasysania spalin wydostających się z przewodów spalinowych oraz dymowych i wtłaczania ich do wnętrza budynku. Nieprawidłowo działająca wentylacja nie odprowadza gazów (między innymi tlenku węgla, powodującego bardzo groźne zatrucia), które mogą się wydostawać z wadliwie działających urządzeń grzewczych.

Aby wentylacja wywiewna działała prawidłowo, trzeba zadbać o właściwe otwory doprowadzające świeże powietrze zewnętrzne. Należy zapewnić odpowiedni nawiew powietrza zewnętrznego, na przykład poprzez montaż nawietrzaków. Najlepiej jest zamontować je w pomieszczeniu innym niż łazienka, a drzwi łazienki wyposażyć w odpowiednią kratkę.

Gdy już doprowadzimy zewnętrzne powietrze, a mimo to występuje ciąg wsteczny w kanałach wentylacyjnych, to najlepszym rozwiązaniem jest przedłużenie komina i zamontowanie na wylocie kanałów wentylacyjnych i dymowych specjalnej nasady kominowej. Pozwala ona zamienić energię wiatru na podciśnienie, które wytwarza i stabilizuje ciąg komina. Pomaga w ten sposób w skutecznym odprowadzeniu powietrza z przewodów wentylacyjnych i spalin z przewodów spalinowych. Nasady kominowe zabezpieczają również przed deszczem lub śniegiem, który mógłby niepotrzebnie komin zawilgocić. Jeśli w jednym kominie jest kilka przewodów, każdy powinien mieć osobną nasadę. Nasady nie są jednak potrzebne przy kominach, w których odpływ spalin jest wymuszony przez regulator ciągu lub wentylator wspomagający ciąg.

Nasady kominowe można scharakteryzować, opisując ich zachowanie w stosunku do wiejącego wiatru. Wyróżniamy:

– stałe – nie zmieniają swojego położenia w stosunku do kierunku wiejącego wiatru

– samonastawne – obracają się pod wpływem wiatru, tak aby podciśnienie w przewodzie kominowym było jak największe

– obrotowe – wiatr wprawia ich głowice w ruch obrotowy, dzięki czemu specjalne łopatki wypompowują powietrze z komina i tworzą podciśnienie.