Czyszczenie przewodów technologicznych wentylacji wyciągowej w restauracjach

Czyszczenie przewodów technologicznych wentylacji wyciągowej w restauracjach

W kuchniach w restauracjach, barach, pizzeriach, kebabowniach, knajpach z kuchnią azjatycką, grillowniach, punktach zbiorowego żywienia tj. stołówki szkolne i przedszkolne stosuje się okapy wyciągowe. Wraz z wyrzucanymi oparami do przewodów technologicznych trafiają substancje uboczne z procesów kuchennych: tłuszcz ze smażenia, pieczenia, i gotowania, dym z grilowania. Niewielka część cząsteczek tłuszczu wyłapywana jest przez filtry okapowe. Zdecydowanie większa część wędruje jednak dalej – do przewodów technologicznych.

Tam osadza się na wewnętrznych ścianach przewodów tworząc niekiedy kilkucentymetrowe warstwy łatwopalnej substancji. W ekstremalnych przypadkach przewody technologiczne wyciągowe, do których podłaczony jest okap kuchenny w restauracji są całkowicie zatkane. Taka sytuacja stwarza podwójne zagrożenie:

  1. Ryzyko samozapłonu – przepływające przez przewody technologiczne gorące powietrze z nad okapu w połączeniu z tłuszczem zalegającym w przewodach technologicznych jest realnym zagrożeniem powstania pożaru.
  2. Zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne – zalegający tłuszcz najczęściej po prostu gnije w przewodach technologicznych narażając zdrowie ludzi przebywających w punktach gastronomicznych

Co na to przepisy:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 Nr.121, poz. 1138) W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.W rozdziale 7 pt. „Instalacje i urządzenia techniczne” stwierdza się, że:

§ 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Warszawski Kominiarz wykonuje czyszczenia przewodów technologicznych, okapów restauracyjnych, przewodów wentylacyjnych w punktach gastronomicznych. Przeprowadzamy oględziny, przystosowujemy instalacje do czyszczenia – instalujemy rewizję, uszczelniamy przewody wyciągowe. Następnie przeprowadzamy czyszczenie chemiczne. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół podpisany przez uprawnionego mistrza kominiarstwa. Jest to dokument stwierdzający przydatność instalacji wentylacyjnej do dalszej, bezpiecznej eksploatacji.

Prowadzimy stałą współpracę z punktami gastronomicznymi. Odpowiadamy za bezpieczne i higieniczne użytkowanie instalacji technologicznych w restauracjach.