Usługi kominiarskie Warszawa

Usługi kominiarskie Warszawa

Celem pracy kominiarza jest zapobieganie pożarom i zatruciom spalinami, a więc ochrona zdrowia, życia i mienia ludzi. Co wchodzi w zakres usług kominiarskich? Usługi kominiarskie Warszawa to przede wszystkim:

 • sprawdzenie stanu przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • czyszczenie przewodów kominowych, trzonów kuchennych i pieców domowych, kominków, pieców rzemieślniczych i przemysłowych, kotłów, kominów fabrycznych, palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych;
 • wyeliminowanie przyczyn złego ciągu w urządzeniach kominowych;
 • uszczelnianie przewodów kominowych;
 • eliminowanie w przewodach kominowych i paleniskach usterek, będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
 • sporządzanie inwentaryzacji przewodów kominowych;
 • sporządzanie opinii dotyczących podłączenia palenisk i urządzeń grzewczych oraz wentylacyjnych;
 • czyszczenie komór wędzarnianych;
 • bilansowanie ilości powietrza w pomieszczeniach;
 • wykonywanie pomiarów ciągu przewodów kominowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej;
 • usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych;
 • sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom lub zarządcom budynków usunięcie usterek, powodujących niebezpieczeństwo powstania pożaru, wybuchu gazu lub zatrucia czadem.

Usługi kominiarskie Warszawa obejmują wszystkie wyżej wymienione prace.

Zadania kominiarza są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od poziomu kwalifikacji:

Pomocnik kominiarski, który uczy się dopiero zawodu, wykonuje pod nadzorem mistrza kominiarskiego proste czynności związane z czyszczeniem i sprawdzaniem drożności przewodów. Może także wykonywać drobne prace inwentaryzacyjne oraz szkice urządzeń. Do jego obowiązków należą przede wszystkim tzw. prace z liną – czyszczenie przewodów ogniowych z zanieczyszczeń oraz sprawdzanie razem z mistrzem kominiarskim drożności instalacji.

Czeladnik kominiarski wykonuje większość czynności zawodowych. Pod okiem mistrza sprawdza drożność przewodów, mierzy i szkicuje instalacje. Może także samodzielnie wykonywać niezbyt skomplikowane prace – na przykład: czyszczenie kominów, kotłowni, wędzarni. Czeladnik kominiarski nie ma jednak uprawnień do sporządzania opinii i ekspertyz.

Dyplomowany mistrz kominiarski tylko w małym zakresie zajmuje się typowymi pracami kominiarskimi. Do jego zadań należy przede wszystkim sporządzanie opinii i ekspertyz – z corocznych kontroli przewodów, odbioru stanu surowego i wykończeniowego nowych instalacji itp. Mistrz kominiarski zajmuje się także rozwiązywaniem trudnych zagadnień kominiarskich i kontaktem z klientami.

Kominiarze posługują się kodeksem etyki kominiarskiej. Obowiązują ich zasady kompetencji, odpowiedzialności, uczciwości, profesjonalnych relacji z klientami oraz poufności informacji, czyli tajemnicy zawodowej. Profesjonalni kominiarze doskonalą swe umiejętności, uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Kupują nowoczesny sprzęt, jak chociażby kamery cyfrowe do sprawdzania wnętrz kominów. Monitorują wszelkie nowinki przydatne w ich pracy.

Usługi kominiarskie Warszawa gwarantują profesjonalne i rzetelne podejście do klienta.