ABC kominiarstwa – nazewnictwo, nazwy i przeznaczenie poszczególnych narzędzi kominiarskich

Poza umiejętnościami i doświadczeniem przydatne do wykonywania zawodu kominiarza okazały się akcesoria ułatwiające, a niekiedy wręcz umożliwiające pracę. Na przestrzeni lat zmieniały się i ewoluowały, by obecnie stanowić szeroką gamę, w której możemy wyróżnić kilka podstawowych narzędzi. Wykorzystywane są zarówno do diagnostyki, jak i do naprawy, regulacji i konserwacji. Poniżej przedstawiono spis alfabetyczny narzędzi najbardziej popularnych oraz niezbędnych do prawidłowego wykonywania kominiarskiego rzemiosła.

ANEMOMETR – sprawdzi ciąg kominowy, jest narzędziem wyborowym.
Anemometr jest narzędziem służącym do sprawdzania i obliczania ciągu kominowego, czyli prędkości przepływającego powietrza lub spalin w przewodzie kominowym, znajduje zastosowanie w kontroli wentylacji. Pomiary odbywają się przede wszystkim w szybach, kanałach wentylacyjnych, rurach instalacji wyciągowej, instalacjach chłodniczych i suszarniach.

ANALIZATOR CYFROWY – weryfikator spalin surowy.
Analizator spalin wykorzystuje się dla zmierzenia wartości charakteryzujących spaliny. Składa się z sondy, komputera pomiarowego i wyświetlacza. Używany głównie w celu regulacji dużych urządzeń grzewczych. Pozwala bardzo dokładnie skontrolować spalanie paliwa w badanym urządzeniu grzewczym. Na podstawie uzyskanych po pomiarze danych można sprawdzić ekonomikę urządzenia.

DRABINA – bez niej kominiarz to kpina.
Drabina potrafi znacząco ułatwić dostęp do kominów. Ze względu na to, iż nie zawsze projektant komina uwzględnia istotność prostoty dostępu podczas prac konserwatorskich to właśnie ona staje się nieodzownym narzędziem każdego kominiarza.

GRACA NARAMIENNA – dla kominiarza cenna.
Graca naramienna, potocznie żelazo, służy do wybierania sadzy ze spadów kominowych, palenisk oraz kanałów, otwierania wyłazów dachowych i ługowania. Wgłębienie w okolicy środka gracy sprawia, iż wykorzystywana jest do linowania przewodu komina. Bezsprzecznie jest uznawana za najstarsze narzędzie kominiarskie. Kominiarze przeważnie mają ją na lewym ramieniu. O jej uniwersalności świadczy fakt, iż czasami jest wykorzystywana jako młotek, przecinak, czy też siekiera.

KAMERA KOMINOWA – cyfrowa królowa.
Kamera kominowa podobnie jak lusterko służy do sprawdzania przewodów kominowych. Jest oczywiście zdecydowanie nowocześniejsze i pomaga zlokalizować ewentualne nieszczelności oraz sprawdzić wnętrze przewodów. Inspekcja obecnie odbywa się wyłącznie przy użyciu kamer cyfrowych. Należy jednak pamiętać, iż obejrzenie nie daje podstaw do zadecydowania o szczelności przewodów. Niektóre ubytki mogą być niewidoczne gołym okiem.

Gwiazdka, czyli KLUCZYK kominiarski – otworzysz drzwiczki i będziesz dziarski.
Kluczyk kominiarski, inaczej gwiazdka, wykorzystywana jest w celu otwierania drzwiczek wycier owych. Widząc kominiarza przeważnie kluczyk zauważymy zawieszony na jego pasie.

KOŁOWRÓT – w ukryte miejsca obrót.
Kołowrót stosowany jest do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, umożliwia czyszczenie przewodów i kanałów od dołu. Wykonany jest z włókien węglowych. Decydujące znaczenie dla użyteczności kołowrotków ma wykorzystanie w ich budowie giętkich prętów umożliwiających bezproblemowe przemieszczanie się do miejsc z ograniczonym dostępem.

KULA – obciążenie godne króla.

Kula kominiarska (obciążnik, przebijak) jest wykorzystywana w celu dociążenia urządzenia wycierowego, które jest opuszczane w przewodach kominowych. Materiał, jaki jest wykorzystywany do jej produkcji to przeważnie żeliwo, żelazo albo guma. Zwykle kule mają masę 1,5 – 2 kg i są zawieszane na łańcuchu za pośrednictwem rozłącznych ogniw.

Kominiarska LINA – zawieszaj na niej i czyść w kominach.
Lina kominiarska wykorzystywana jest do czyszczenia kominów, a konkretniej zawieszania i późniejszego opuszczania urządzenia wycierowego w przewodzie kominowym. Jej długość wynosi zwykle 15 – 40 m, a wartość średnicy przekroju poprzecznego oscyluje wokół 10 – 12 mm. Do liny mocowane są inne narzędzia, takie jak kula kominiarska lub bolec.

LUSTERKO – powie przecie, ile prześwitu w przewodowym świecie.
Lusterko stosuje się do sprawdzania prześwitu w przewodach kominowych.

MIERNIK STĘŻENIA GAZOWEGO – z nim pomiar to nic trudnego.

Miernik stężenia gazowego CO – służy do pomiaru zawartości tlenku węgla (czadu) w powietrzu. Zwykle wykorzystuje sensor elektrochemiczny. Czułość ma kluczowe znaczenie i dlatego zwykle znajdziemy urządzenia o zakresie 1 – 1000 PPM i dokładności oscylującej wokół 5 – 10%.

PREPARATY – aby zmniejszyć straty.

Preparaty, np. katalizatory spalania sadzy i preparaty do usuwania sadzy. Są stosowane dla zmniejszenia zużycia paliwa, konserwacji urządzeń, utrzymania czystości, usuwania nalotów i niedopuszczania do ich osadzania oraz w wielu innych celach poprawiających własności użytkowe i eksploatacyjne.

PRZEPYCHACZ, czyli sztolcówka – wszystko czyste jak „nówka”.
Przepychacz, potocznie sztolcówka, znajduje zastosowanie w czyszczeniu zarówno górnych jak i dolnych otworów wycierowych. Przepychacz jest wykorzystywany w celu wyczyszczenia i udrożnienia przewodów, kotłów, kanałów i pieców. Głowica przepychacza znajduje się na pręcie elastycznym, który zwykle jest wykonany z jednego lub kilku skręconych ze sobą drutów stalowych. Długości prętów nie są ujednolicone, zależą od indywidualnych potrzeb. Wyróżniamy przepychacze miękkie, stalowe, z tworzywa oraz do czyszczenia mechanicznego (zwykle ze szczotką o nylonowych włosach).

SZCZOTKI WYCIOROWE – do pracy zawsze gotowe.

Szczotki wyciorowe spotkamy zwykle o średnicach 20, 25, 40, 60, 80 lub 100 cm. W ich budowie możemy wyróżnić zacisk blaszany oraz płaskie druty stalowe bądź włókna z tworzywa sztucznego.

TERMOMETRY KOMINIARSKIE – bez dotyku mierz, bo parsknę.

Termometrami najczęściej stosowanymi są pirometry, czyli termometry bezdotykowe. Jest to szczególnie cenne, gdy kominiarz chce zmierzyć temperaturę powierzchni trudnodostępnych, podłączonych do prądu lub będących w ruchu.

Kominiarski WOREK – wynosząc poprawisz humorek.
Worek kominiarski stosowany jest do wynoszenia sadzy i gruzu po czyszczeniu. Worek zwykle zakończony jest prostokątną ramką.