Odbiór kominiarski – protokół kominiarski

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług min. odbioru kominów – odbiór kominiarski.

Odbiorczy protokół kominiarski jest niezbędnym dokumentem, który zaświadcza prawidłowość w budowie konstrukcyjnej kominów, o prawidłowości podłączeń kominowych, wystarczającej ilości przewodów kominowych, prawidłowym ciągu kominowym oraz poświadcza, że dane kominy nadają się do użytkowania.Dokument ten zaświadcza s  zgodności materiałów z wymaganiami dokumentacji, aktualności atestów i aprobat technicznych; sprawdzenia oznakowania komina, umożliwiające jego właściwe zaklasyfikowanie oraz identyfikację producenta oraz sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z jej projektem.

Do protokołu kominiarskiego odbiorczego załączany jest szkic kominów z aktualnymi podłączeniami kominowymi. Na szkicu oznacza się gdzie prowadzi dany przewód kominowy, do czego służy np. czy jest to przewód spalinowy do odprowadzania spalin, czy wentylacyjny. Na szkicu oznacza się również długość przewodów kominowych – do której kondygnacji sięgają np. w celu późniejszej możliwości wykorzystania wolnych przewodów kominowych do wykonania nowych podłączeń kominowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny.

W trakcie odbioru kominów  0 zwracamy szczególną  uwagę m.in. na następujące elementy: drożność oraz szczelność przewodów kominowych, sposób prowadzenia przewodów , usytuowanie ponad dachem budynku, zakończenia wylotów kominowych, dojścia do kominów, materiały użyte do budowy komina, łączenie elementów (czy nie użyto elementów uszkodzonych), stan powierzchni przewodów itp.

Odbiór  kominów to także sprawdzanie ciągu w przewodach  spalinowych i wentylacyjnych,dymowych.  Sprawdzanie wentylacji pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami do spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych.

Odbiór komina systemowego ceramicznego to przede wszystkim sprawdzenie spoin pomiędzy elementami wkładu , a także sprawdzenie czy przypadkiem ceramika nie jest zablokowana. Jeśli tak to w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury, a co za tym idzie rozszerzalności cieplnej materiałów z pewnością wkład tego nie wytrzyma i ulegnie zniszczeniu. Należy pamiętać również o tym, że przewody odbierane przez mistrza kominiarskiego są przewodami wentylacji grawitacyjnej. Oznacza to, że bez dostępu powietrza z zewnątrz nie będą one działać prawidłowo.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom którymi dysponujemy – mam na myśli kamerę kominową – możemy zaglądać do wnętrza komina sprawdzając rodzaj i ilość podłączeń w określonym przewodzie kominowym, a także jego stan techniczny i jakość wykonania