Czyszczenie przewodów kominowych i wentylacji

Czyszczenie przewodów kominowych

Czym jest sadza?

Sadza wydaje się być jedyną i smolistą substancją – tak zawsze ją przedstawiano. Tymczasem rodzajów sadzy jest dość dużo. Może być sadza szklista, smolista, miałka. Usuwa się
ją za pomocą szczotek, wałkami rotacyjnymi oraz łańcuchami obrotowymi. Sadza powstaje podczas spalania paliw i jest produktem ubocznym tego procesu. Ma w sobie węgiel, ale
w formie osadu. Zawiera też tłuszcze i popiół. Samodzielne usuwanie sadzy nie jest zalecane. Od tego są specjaliści mający uprawnienia, czyli kominiarze, aby sadzę usunąć efektywnie, szybko oraz dobrze. Samodzielne usuwanie sadzy może prowadzić do wypadku albo uszkodzenia komina. Aby uniknąć pojawiania się sadzy należy opalać pomieszczenia suchym węglem, polewanie węgla wodą to zły pomysł. Nigdy nie wolno tego robić. Podobnie sprawa ma się z drewnem: powinno ono być suche, sezonowane, używane bez polewania go wodą. Suche drewno ogrzewa dobrze i nie produkuje żadnej sadzy. Zasmolenie oraz zaklejenie sadzą kotła grzewczego prowadzi do spadającej efektywności oraz wydajności tego urządzenia. A to jest niepotrzebne, prowadzi do wydatków, stresów, nerwów oraz chorób. Ograniczajmy produkowanie sadzy, a na pewno skorzysta na tym nasze zdrowie oraz portfel.

A teraz więcej o rodzajach sadzy

Sadza szklista tworzy się podczas opalania pomieszczeń zawilgoconym lub mokrym drewnem. Za mało powietrza, niska temperatura w palenisku i sadza szklista gotowa. Powstaje ona na ścianach komina, zabierając światło i powodując zmniejszenie
się tak zwanego ciągu kominowego. Jedynym właściwym sposobem usuwania takiej sadzy jest rozbicie mechaniczną szczotką obrotową. Jest to szczotka łańcuchowa przyłączona do specjalnego wałka giętkiego, która napędzana wkrętarką posiada potężną moc. Dzięki temu z łatwością usuwa sadzę szklistą. Zasada działania szczotki obrotowej do mechanicznego czyszczenia kominów przedstawiony jest na stronie www.virra.pl. Za pomocą szczotki obrotowej można również czyścić zwykłą sadzę, przewody wentylacyjne i wentylację mechaniczną. 

Sadza miałka powstaje, gdy pali się w palenisku. Wówczas iskry przedostają się z opału
do komina. Gasi się takie iskry sitem kominowym lub mokrym kawałkiem materiału, nazywanym płachtą. Ważne, aby pożar w żaden sposób nie przeniósł się do innych obiektów oraz budynków.

Sadza smolista ma w sobie mnóstwo węglowodorów, które przyczyniają się do powstania mieszanki łatwo zapalającej się. Sadza smolista, czyli smoła, płonąc może spowodować wybuch. Do gaszenia używany jest oczkowy łańcuch, który pozwala rozdrobnić, czyli rozbić, słomę zwiększającą objętość oraz puchnącą. Kominiarze często wypalają taką smołę, ale pod nadzorem strażaków, a później dopiero zabierają się do czyszczenia przewodów.
Decyzję o tym, jak czyścić komin, czy wypalać smołę, może podjąć tylko mistrz kominiarski. Czeladnik i pomocnik nie mają takich uprawnień.

Dym, smoła i sadza powstają jako wynik nieprawidłowego spalania węgla. Jest to często wina producenta. Kotły produkowane spalają w górnych partiach, co powoduje narastanie sadzy
w szybkim tempie. Rozpalanie od dołu jest złym działaniem, bo przyspiesza narastanie sadzy. Gdy widać, że dym ulatujący z komina jest gęsty, czarny i prowadzi do łzawienia oczu
to znaczy, że spalanie przebiega nieprawidłowo. Dym jest rakotwórczy oraz smrodliwy – wszyscy cierpią podczas takiego spalania węgla.

Jak usuwa się sadzę z kominów?

Kiedyś kominiarze sami wchodzili do kominów oraz usuwali sadze, dzisiaj jednak istnieją nowocześniejsze metody. Zazwyczaj sadza jest usuwana za pomocą szczotki obrotowej
lub łańcucha. Poza tym można też używać do tego celu liny, kul oraz szczotek. Skrobaki
i drążki mogą także być pomocne do usuwania sadzy z wnętrza kominów. Wypalanie przeprowadza się używając palników opuszczanych do komina na łańcuchu. Kominy frezuje się także, czyszcząc je i dając odnowiony kształt powierzchniom.

Narastanie sadzy w kominie grozi pożarem. W przepisach zawarto obowiązek czyszczenia kominów, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu. Czyszczone muszą być przewody dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne. Aż cztery razy w roku czyści się je w domach, które ogrzewane są drewnem, węglem lub innym rodzajem paliwa o charakterze stałym. Dwa razy w roku czyści się przewody tam, gdzie do opalania pomieszczeń stosuje się gaz, olej czy też inne ciekłe paliwo. Jeśli właściciel domu nie dopełnia obowiązku to zapłaci mandat.

Podsumowując, sadza jest problemem, zagraża pożarem, wdychana może prowadzić
do chorób układów oddechowego lub krwionośnego. Zgromadzona w kominach blokuje usuwanie spalin z komina. Więcej zużywa się węgla, drewna, oleju, a urządzenia grzewcze tracą sprawność. Regularne czyszczenie kominów leży zatem w interesie właścicieli domów. Koniecznie trzeba zadbać o solidne, staranne oraz częste usuwanie sadzy. Polecamy
to uwadze właścicieli wszystkich mieszkań. Najlepsze jest mechaniczne czyszczenie komina, ponieważ ono usuwa sadzę dokładnie. Żadne cudowne środki chemiczne nie zastąpią mechanicznego czyszczenia komina przez fachowego kominiarza. Szczególnie uważać trzeba na podobno znakomite stalowe wkłady do kominów – nie zapobiegają one powstawaniu smoły i sadzy. Spychają te substancje w dół komina, co nie jest wcale takim pożądanym działaniem.

Pamiętajmy: tworzenie się sadzy jest stratą finansową i zdrowotną. Nie stać nas
na wyrzucanie pieniędzy w błoto, nie stać nas na leczenie ciężkich chorób. Im mniej sadzy
i smoły, tym zdrowsi będziemy.